Željezničko projektno društvo d.d.
Uprava Društva ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg
kralja Tomislava 11/II, na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu
sa čl. 39. i 40. Statuta Društva saziva


REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO, koja će se održati
u četvrtak 29. lipnja 2023. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Trg
kralja Tomislava 11/II

Skupstina_dionicara_2023.pdf