Razvoj

Sastoji se od 2 odjela
Odjel za prometnu tehnologiju
Odjel za studije i razvoj

Odjel za prometnu tehnologiju izrađuje projekte

- prometne tehnologije u željezničkom prometu
- organizacije i tehnologije prometa
- proračuna kapaciteta infrastrukture
- proračuna broja izvršitelja u prometu
- uputa za regulaciju prometa
- prometno – tehnoloških podloga za uređaje u željezničkom prometu
- prometno – tehnoloških podloga za studije i analize
- analiza postojećih sustava, organizacije i veličine rada
- prognoza prometne potražnje

Odjel za studije i razvoj izrađuje projekte

- studije i projekte
- projekt management
- nove tehnologije i programe u projektiranju/poslovanju