Projekti 2009.

PRUGE I KOLODVORI

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju II. kolosijeka željezničke pruge (Gyekenyes) – Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo, dionica: Dugo Selo – Križevci
Usluga izrade izvedbenog projekta za izgradnju željezničkog stajališta Buzin na pruzi M104 zagreb glavni kolodvor sisak novska i tender dokumentacije
Idejna dokumentacija za remizu u Blatu
Glavni projekt željezničke infrastrukture na terminalu za dopremu, skladištenje i otpreme tekućih tereta u luci Ploče
Tehnička dokumentacija za izvođenje sanacije kolodvorske zgrade željezničkog kolodvora Osijek
Prometno – tehnološki elaborat prilikom izvođenja radova na sanaciji sjevernog i južnog cestovnog nadvožnjaka Gromačnik u sl. Brodu
Idejni projekt željezničke zaobilaznice naselja Bibinje i teretnog kolodvora Gaženica na željezničkoj pruzi M606 Knin – Zadar

ELEKTOTEHNIČKI PROJEKTI

Izrada tehničke dokumentacije remonta kontaktne mreže 25 kV 50 Hz na dionici pruge Staro Petrovo Selo (uklj.) – Nova Gradiška (uklj.)
Projektiranje tipskog projekta osiguranja željezničkog cestovnog prijelaza i ishođenje rješenja temeljem čl.196 ZOPUG
Izrada tehničke dokumentacije za ugradnju sustava za informiranje putnika u kolodvorima Bedekovčina, Zlatar Bistrica, Konjščina, Budinščina i Novi Marof
Izrada projektne dokumentacije izmjene sustava napajanja signalno sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja na prugama M102 Zagreb G.K.- Dugo Selo i M103 Dugo Selo – Novska
Izrada tehničke dokumentacije za EVP Delnice, proširenje RP 110 kV u TS 110/35 kV Delnice, PSN1 skrad, PSN1 Lokve, PSN1 Drivenik i PSN1 Rijeka
Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju neutralnih sekcija ispred EVP 110/25 kv Resnik
Sigurnosna ocjena izvedenih radova na prilagodbi uređaja kolodvora Brod Moravice vuči 25kV, 50hz
Izrada relejnih sučelja na dionici Vinkovci – Jankovci i izrada relejnih sučelja i glavnih projekata na dionici Tovarnik – Šid

STUDIJE

Riječki željeznički prometni sustav – analiza postojećeg stanja riječkog željezničkog prometnog sustava i razvojne mogućnosti do 2040 godine
Splitski željeznički prometni sustav – analiza postojećeg stanja splitskog željezničkog prometnog sustava i razvojne mogućnosti do 2040 godine

OSTALO

Konzultantske usluge, Bombradier