Projekti 2008.

PRUGE I KOLODVORI

Izvedbeni projekt remonta pruge na dionicama Zagreb Glavni kolodvor – Zagreb Klara i Velika Gorica – Turopolje
IzvedbenI projekt remonta pruge M02 Zagreb Gl. kol. – Rijeka, na dionici Zdenčina – Jastrebarsko
Tehnički elaborat za određivanje okvirnih troškova prioritetnih radova na budućoj TEN – T željezničkoj mreži na teritoriju Republike Hrvatske do 2020 godine
Idejna, glavna i izvedbena dokumentacija područja autobusnog terminala “Zapadna žabica” U Rijeci
Glavni i izvedbeni projekt uređenja dijela vanjskog prostora za prihvat i otpremu putnika kolodvora Koprivnica
Tehnička dokumentacija za preseljenje radionice nadzorništva za logistiku i specijalne radove Sekcije za održavanje pruga Rijeka
Tehnička dokumentacija za uređenje prostora putničke blagajne, doplatne blagajne i ostalih prostora u funkciji putničkog prijevoza u kolodvoru Varaždin
Tehnička dokumentacija za uređenje prostora putničke blagajne i ostalih prostora u funkciji putničkog prijevoza u kolodvoru Novska
Idejni i glavni projekt, provedba geodetski i geotehnički istražni radovi, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju objekata na križanju željezničke pruge i državne ceste D 423 u Slavonskom Brodu, duljine približno 525,00 m
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju radionice HŽ – Infrastrukture Rijeka Brajdica
Stručna podloga s ishođenjem lokacijske dozvole za modernizaciju željezničke pruge od regionalnog značaja R201 Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec, dionica Zaprešić (isklj.) – Zabok (uklj.)
Glavni i izvedbeni projekt lučkih kolosijeka na vertikalnoj obali vez 4 i 5, Ro-La i kontejnerskom terminalu
Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za industrijska kolosiječna postrojenja Poduzetničke zone u Ogulinu
Prometno-tehnološki elaborat prilikom izvođenja radova na izgradnji pješačkog nathodnika od trga L. Ružičke do Vrbaske ulice u Osijeku
Prometno-tehnološki elaborat prilikom izvođenja radova na sanaciji sjevornog i južnog cestovnog nadvožnjaka Gromačnik u Sl. Brodu
Idejni projekt kolosijeka Adriatica
Prometno-tehnološki elaborat organizacije prometa vlakova prilikom demontaže postojećeg nathodnika i prilikom montaže novog nathodnika u kolodvoru Osijek Donji Grad

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI

Studija uvođenja elektroničkih signalno-sigurnosnih uređaja na željezničke pruge HŽ – Infrastrukture d.o.o.
Procjena sigurnosti brojača osovina B023
Ocjena sigurnosti izmijenjenog dijela MO, TL. prijenos signala preko SDH mreže