Projekti 2006.

PRUGE I KOLODVORI

Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije nadstrešnice otočnih perona II i III te istočnog dijela perona I u kolodvoru Vinkovci
Izrada dokumentacije izvedenog stanja (džepnog uzdužnog profila) pruge D.G. –Savski Marof – Zagreb – Novska – Vinkovci – Tovarnik – D.G. na dionici Ivankovo – Vinkovci
Izvedbeni projekt za sanaciju pročelja, uređenje prostora čekaonice i okoliša kolodvorske zgrade u kolodvoru Varaždin
Tehnička dokumentacija izvedbenog projekta i natječajna dokumentacija (tender) za radove na sanaciji usjeka i zasjeka na pruzi Oštarije – Knin – Split, na dionici Oštarije – Knin
Glavni projekt industrijskog željezničkog kolosijeka na radnoj zoni R-27 Kukuljanovo
Idejno rješenje i stručna podloga za lokacijsku dozvolu industrijskog željezničkog kolosijeka na platou E.2.1.A i E.2.1.B na Kukuljanovu
Idejno rješenje projekta rekonstrukcije spoja željezničke stanice Rijeka i infrastrukturnog koridora na Praškoj obali
Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju kolodvora na pruzi Oštarije – Knin – Split, dionica Knin – Split: Drniš, Perković, Primorski Dolac, Brdašce, Labin Dalmatinski, Sadine, Kaštel Stari, Kaštel Sućurac
Izvedbeni projekt i natječajna dokumentacija (tender) za sanaciju usjeka pruge Oštarije – Knin – Split, na dionici Oštarije – Plavno
Dokumentacija izvedenog stanja nakon remonta pruge (džepni uzdužni profil i situacija kolodvora Vrbovec i Križevci) pruge Dugo Selo – Botovo, na dionici Dugo Selo – Križevci
Dopuna projekta remonta pruge Oštarije – Knin – Split, na dionicama Pađene – Knin – Kosovo
Dodatna tehnička dokumentacija izvedbenog projekta i natječajne dokumentacije za rekonstrukciju kontaktne mreže u kolodvorima Jankovci, Đeletovci i Tovarnik
Izvedbeni projekt remonta pruge Dugo Selo – Botovo na dionici Koprivnica – Botovo – DG
Dopuna izvedbenog projekta izgradnje nadstrešnice, rasvjete i urbane opreme stajališta Sremske Laze, Slakovci, Oriolik, Vinkovački Banovci, Šidski Banovci i izvedbenog projekta stajališta Mirkovci i Ilača
Projektna dokumentacija za izgradnju nadstrešnice i uređenje okoliša u stajalištima Mađarevo i Vidovec
Dopuna projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničkog stajališta Vrapče
Snimanje kolosijeka, izrada podloga, idejnog rješenja i idejnog projekta povezivanja kolosijeka na D.F. gatu i kolosijeka preko Žabice
Projekt remonta pruge Novska-Sisak-Zagreb, na dionici Greda – Turopolje
Snimanje izvedenog stanja i provedba u katastru za građevinu Ro – La terminal uz kolodvor Spačva
Glavni i izvedbeni projekti 2 mosta te glavni elektrotehnički projekti na pruzi Gradec – Sv. Ivan Žabno
Projektni zadatak za novo stacioniranje pruga na Hrvatskim željeznicama
Izvedbeni projekt za sanaciju krovišta kolodvorske zgrade u Rijeci
Idejno građevinsko rješenje parkirališta uz željeznički kolodvor Zaprešić
Stručna podloga za industrijski kolosijek Jankovci
Glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole sa funkcijom Glavnog projektanta, te izrada Izvedbenog projekta za građevinu: Industrijski kolosijek Dionica 2. od početka zadnje skretnice u primopredajnoj skupini u km 3+645.634 do kraja utovarno-istovarne skupine kolosijeka u proizvodnom pogonu tvornice cementa Našicecement d.d. u km 4+512.068
Izvedbeni projekt rekonstrukcije kolodvorske zgrade Pula
Noveliranje izvedbenog projekta remonta pruge Zagreb – Rijeka na dionici Mrzlo Polje – Duga Resa
Tehnička dokumentacija željezničkog stajališta Putina
Idejno rješenje i izvedbeni projekt za uređenje prostora neophodnih za smještaj TK i SS uređaja u kolodvorima Žitnić, Brdašce, Kaštel Stari i Kaštel Sućurac
Dopuna projektne dokumentacije za rekonstrukciju stajališta Vrapče i dobivanje uporabne dozvole
Dopuna projekta remonta pruge Zagreb – Rijeka u kolodvoru Oštarije
Idejni projekt rješenje odvojne skretnice na otvorenoj pruzi Oštarije – Knin – Split u stajalištu Siverić
Idejna rješenja za izgradnju parkirališta uz željeznički kolodvor Savski Marof, stajališta Laduč, Sutla i Harmica
Projekt sanacije kolodvorske zgrade Metković
Izrada izvedbenog projekta produljenja uređenih površina na stajalištu Trnava
glavni projekt industrijskog željezničkog kolosijeka na radnoj zoni R-27 Kukuljanovo
Elaborat za uvjete uređenja prostora za poduzetničku zonu u Ogulinu
Idejnog rješenja izgradnje industrijskog kolosijeka za poduzetničku zonu u Ogulinu
Izrada projektne dokumentacije – željeznički kolosijek od istakališta sumpor/amin do postojeće željezničke pruge u rafineriji Sisak
Izvedbeni projekt rekonstrukcije kolodvorske zgrade Slavonski Šamac
Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za modernizaciju pruge Zaprešić – Varaždin – Čakovec na dionici Zaprešić – Zabok
Izvedbeni projekt privremenog stajališta Vrapče
Tehnička dokumentacija za izgradnju željezničkog nathodnika – pasarele u kolodvoru Sisak Caprag
Idejni projekt – industrijski kolosijek dionica 2. od početka zadnje skretnice u primopredajnoj skupini u km 3+645,634 do kraja utovarno – istovarne skupine kolosijeka u proizvodnom pogonu tvornice cementa Našicecement d.d. u km 4+512,068
Tehnička dokumentacija za izgradnju željezničkih stajališta Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac
Dopuna izvedbenog projekta remonta dionice Plaški – Blata, pruge Oštarije – Knin od km 27+850 do km 29+850
Tehnička dokumentacija za sanaciju peronskih nadstrešnica u kolodvoru Slavonski Brod u km 220+691,14 magistralne željezničke pruge Zagreb GK – Novska – Vinkovci – Tovarnik – D.G.
Idejni projekt modernizacije željezničke pruge Vinkovci – Osijek
Projektna dokumentacija za izgradnju nadstrešnice i uređenje okoliša u željezničkom kolodvoru Zagreb Klara

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI

Glavni i izvedbeni projekt izmjene i dopune postojećeg osiguranja SS uređaja zahtjevima građevinske rekonstrukcije kolosiječne slike i potrebama remonta kolodvora Slavonski Šamac i Kopanica/Beravci
Upute za rukovanje elektroničkim SS uređajima
Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije i izgradnje elektroenergetskih objekata jake struje stajališta Sutla
Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije i izgradnje elektroenergetskih objekata jake struje stajališta Laduč
Tehnička dokumentacija za adaptaciju relejnog SS uređaja kolodvora Ražine, Kistanje i Oštarije
Iskolčenje stupova KM na pruzi Savski Marof – Kumrovec – D.G. na dijelu Sutla – Harmica
Izvedbeni projekt za ugradnju međukolodvorske ovisnosti sa brojačima osovina između kolodvora Škrljevo – Sušak Pećine
Izrada ocjene sigurnosti za elektroničke SS uređaje koji se koriste na prugama HŽ-a, a koji nisu razvijeni po principima Cenelec
Glavni i izvedbeni projekt jake struje kolodvora Vukovar
Izvedbeni projekti UHF radijskih mreža za prometovanje sabirnih vlakova na području prometnih sekcija: Zagreb, Vinkovci, Osijek, Varaždin, Rijeka i Split
Projekt rekonstrukcije signala na kolodvoru Savski Marof
Projekt napajanja električnom energijom, rasvjete radnog prostora, te uzemljenja za silos za pijesak koja služi za povećanje adhezione sile vučnih vozila u Vuči vlakova – Ogulin
Projekt rekonstrukcije kontaktne mreže i zaštitnih vrata uz most “Rječina”
Tehnička dokumentacija za obnovu KM-a na pruzi Sunja – Živaja

STUDIJE

Investicijska studija: Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok željezničke pruge Zaprešić-Čakovec
Recenzija i dopuna studije – analiza s primjenom tehničkih uvjeta i legislative u RHPred
Studija prometno prostornog rješenja i analize nove lokacije za izgradnju ILC (Intermodalnog logističkog centra) u čvoru Zagreb
Investicijska studija – obnova pruge Vinkovci – Osijek
Investicijska studija – kapitalni remont pruge Karlovac – Oštarije – dionica Mrzlo Polje – Duga Resa
Investicijska studija – kapitalni remont pruge Križevci – Koprivnica – Botovo državna granica – dionica Križevci – Koprivnica 28,4 km i Koprivnica – Botovo državna granica 14,4 km

OSTALO

Glavni i izvedbeni projekt sanacije buke na lokaciji Osijek, Ulica Bartola Kašića
Projektna dokumentacija Vinkovci – Tovarnik – D.G.
Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju kolodvora Plaški