Projekti 2005.

Dodatna tehnička dokumentacija zbog zamjene postojećeg SS uređaja Zagreb GK novim u elektroničkoj tehnologiji
Izvedbeni projekt rekonstrukcije KM na mjestu prijelaza nadvožnjaka preko željezničke pruge Zagreb-Vinkovci kod Starih Perkovaca
Dopuna projekta remonta pruge Zagreb – Rijeka na dionici Škrljevo – Rijeka
Projektna dokumentacija i ishođenje građevinske dozvole klizišta DONJE DUBRAVE u km 510+000/830 na pruzi Zagreb – Rijeka
Tehnička dokumentacija modernizacije željezničke pruge Savski Marof – Kumrovec – Državna granica
Prometno – tehnološko i građevinsko rješenje za izgradnju drugog kolosijeka Magistralne željezničke pruge MG 1 Botovo (DG) – Koprivnica – Dugo Selo, na dionici Dugo Selo (uključivo) – Križevci (uključivo)
Stručna podloga te ishođenje lokacijske dozvole, izrada 0-te knjige i ishođenje građevinske dozvole kao i formiranje k.č. 3139/6 i upis u katastar i gruntovnicu, izrada elaborata zaštite na radu za Ro – La terminal Spačva
Projekt izvedenog stanja kontaktne mreže za slijedeće dionice i kolodvore: Dugo Selo – Vrbovec, kolodvor Vrbovec, Vrbovec – Križevci, Zagreb GK – Hrvatski Leskovac (NES), Vinkovci – Ivankovo, kolodvor Ivankovo
Dopuna glavnog projekta industrijskog kolosijeka Našicecement, ishođenje suglasnosti – izvješća ovlaštenih revidenata o kontroli pojedinih dijelova projekata i građevinske dozvole, te izradu izvedbenog projekta