Projekti 1999.

Studija razvoja kombiniranog prijevoza u Republici Hrvatskoj
Studija okvirnih mogućnosti prolaza željezničke pruge kroz Rijeku s prijedlogom organizacije stajališta javnog gradskog i prigradskog prometa
Dogradnja i rekonstrukcija željezničkih stajališta i kolodvora na dijelu pruge Podsused – Zagreb Glavni kolodvor – Sesvetski Kraljevec
Glavni projekt privremenog izmještanja pruge HŽ Dalj – Varaždin u fazi izvođenja željezničkog mosta
Redefiniranje željezničke infrastrukture na platou R-27 na Kukuljanovu, glavni projekt rampe, pristupne ceste i platoa zone R-27
Izvedbeni projekt pruga Oštarije – Ogulin – Split, dionice: Plaški – Javornik (poddionica Plaški – Blata), Blata – Jesenica, Jesenica – Javornik Most “Jaruga” na pruzi Oštarije – Knin