Projekti 1998.

Prometno – tehnološka studija za rekonstrukciju željezničkog kolodvora Šibenik
Studija opravdanosti uvođenja upravljanja prometom putem radija na prugama HŽ-a
Elaborat tehničke reambulacije kolodvora Rijeka i Rijeka Brajdica
Izvedbeni projekt obnove kontaktne mreže na pruzi Vinkovci –Tovarnik
Prometno – tehnološki elaborat i građevinsko rješenje redefiniranja željezničke infrastrukture na platou R-27, Kukuljanovo
Studija okvirnih mogućnosti dovođenja industrijskog matičnjaka u zonu R-29 na Kukuljanovu s varijantnim rješenjima
Prostorno – prometno definiranje trase željezničke pruge Jurdani – Rijeka – R.K. Krasica – Ledenice – granica Primorsko – goranske županije
Glavni građevinski projekt željezničkog kolodvora Kanfanar radi izgradnje cestovnog podvožnjaka
Glavni i izvedbeni projekt kolodvorske zgrade Pakrac
Idejno rješenje izgradnje drugog kolosijeka pruge Dugo Selo – Botovo – D.G.
Prenamjena i adaptacija kotlovnice centralnog grijanja za vučna vozila Zagreb GK
Prostorno rješenje kolodvorskog trga Sesvete