Projekti 1997.

Elaborat prometno – tehnološke analize mogućnosti organizacije prometa između kolodvora Rijeka i PTO Rijeka Brajdica
Projekt razvoja kombiniranog transporta na području Republike Hrvatske
Elaborat katastarskog i zemljišno – knjižnog stanja zemljišnih parcela na lokacijama Zagreb Glavni, Zapadni i Istočni kolodvor
Programska skica za izgradnju željezničko – autobusnog terminala u Zaprešiću
Programska skica za izgradnju i ishođenje lokacijske dozvole za matični kolosijek u radnoj zoni R-27 na Kukuljanovu
Glavni i izvedbeni projekt željezničke infrastrukturne prometne građevine na Zagrebačkoj ulici: Željeznička infrastruktura za ishođenje lokacijske dozvole za benzinsku postaju na Aveniji Dubrovnik u Zagrebu
Pretovarna postaja za cement na željezničkom kolodvoru Jalžabet (Programska skica)
Glavni projekt adaptacije poslovne palače Hrvatskih željeznica Pruga Oštarije-Ogulin-Split dionica Ogulin – Josipdol
Idejni i glavni projekti građevine vlakopratnje u Velikoj
Idejni i glavni projekti skretničarska blok kučice Split Predgrađe
Dogradnja kolodvorske zgrade Đurmanec
Zgrada za boravak vlakopratnog osoblja Našice