Uprava

DIREKTOR
Vlatko Sušanj, dipl. ing. – Predsjednik uprave, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
ŽIVOTOPIS

Ključne kvalifikacije
Kao Šef Građevinske službe u HŽ Građevinskim poslovima radio sam na poslovima organiziranja i rukovođenja odjelima pružnih građevina i odjelima za zgrade. Na funkciji Izvršnog direktora Građevinskih poslova u HŽ- Infrastrukturi radio sam na organizaciji, koordinaciji i rukovođenju radom Građevinskih poslova HŽ-a (Građevinska služba, Služba za nekretnine, Služba za investicije), kao i na koordinaciji rada s ostalim poslovima HŽ-a i izvan njega, te provodio odluke Uprave HŽ-a i obveze propisane zakonskom i tehničkom regulativom. Funkcija Izvršnog direktora Djelatnog područja Infrastrukture je obuhvaćala poslovna područja graditeljstva, elektrotehnike i nekretnina. U svom dosadašnjem radu, kroz navedene funkcije, obavljao sam i rukovodio poslovima tekućeg i investicijskog održavanja, investicijama, kao i poslovima vezanim za poslovanje nekretninama, uključujući i realizaciju međunarodnih projekata financiranih od strane međunarodnih financijskih institucija (IBRD, EBRD, USAID). Nakon odgovarajuće edukacije sudjelovao sam u organizaciji i uvođenju sustava upravljanja kvalitetom na HŽ- Hrvatskim željeznicama. Uz ove poslove, uvodio sam i ekonomski opravdane nove tehnologije u radu Hrvatskih željeznica u vidu suradnje sa ostalim europskim željezničkim upravama kao i europskim tvrtkama na izvođenju radova (Njemačka, Austrija i Francuska). Ostvario sam suradnju s naučnim ustanovama (građevinski, elektrotehnički i prometni fakultet), te sudjelovao na više stručno-znanstvenih seminara u organizaciji Međunarodne željezničke unije (UIC) i drugih strukovnih organizacija EU-a. Kao vanjski suradnik radio sam i na poslovima vezanim za kompletno vođenje imovinskih poslova, poslova projektiranja i izgradnje do upotrebnih dozvola poslovnih i obiteljskih stambenih građevina. Kao generalni direktor ŽPD-a odgovoran sam za kompletno poslovanje tvrtke, predstavljam tvrtku prema van, organiziram rad biroa, i sl.

Naobrazba

25.3.2002.- titula europskog željezničkog inženjera (na temelju EN 45013)
25. 9. 1999.- ovlašteni inženjer građevinarstva pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u građevinarstvu
12.09. 1988.- stručni ispit pred Republičkom komisijom za građevinarstvo, stambene i komunalne djelatnosti
1984.- položen stručni ispit za rad na željeznici
1977.- 1983..- Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1973.-1977.- srednja Građevinska tehnička škola u zagrebu

Radno iskustvo

Srpanj 2008.- danas Generalni direktor ŽPD d.d.
Ožujak 2007- Srpanj 2008. Zamjenik generalnog direktora ŽPD-a
2001.- Ožujak 2007. Izvršni direktor Građevinskih poslova HŽ – Infrastrukture
Kolovoz 1999.- 2001. Izvršni direktor Djelatnog područja Infrastruktura
Travanj 1996,- Kolovoz 1999. Izvršni direktor Građevinskih poslova
Rujan 1995.- Travanj 1996. Šef Građevinske službe u Građevinskim poslovima
Siječanj 1991.- Rujan 1995. Šef Sekcije za održavanje pruga Zagreb
Lipanj 1983.- Prosinac 1990. Željezničko transportno poduzeće, Sekcija za održavanje pruga Zagreb.

Close

U nastavku pogledajte našu politiku kvalitete: politika_kvalitete

NADZORNI ODBOR
Rad i poslovanje kontrolira Nadzorni odbor od 3 člana:
Milka Horvat – predsjednik Nadzornog odbora
Branko Novoselec – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Goran Grubelić – član Nadzornog odbora

OPĆENITO

Datum utemeljenja tvrtke: 01.09.1960.
Datum prve registracije tvrtke: 04.03.1994.

Vlasnička struktura:
ESOP – radnici ŽPD-a (51,62%)
ARCADIS, Nizozemska (24,98%)
mali dioničari ŽPD-a (23,40%)

Temeljni kapital: 5.042.600,00 kn