Povijest

Tvrtka Željezničko projektno društvo osnovana je 01. rujna 1960. godine kao dio ŽTP – Željezničkog transportnog poduzeća Zagreb pod nazivom “Biro za projektiranje”. Tvrtka je počela poslovati sa 24 djelatnika, tada je opseg poslovanja obuhvaćao projektiranje novih i rekonstrukciju postojećih pruga, arhitekturu i konstrukcije.
Djelatnost se proširivala ukorak sa modernizacijom željeznice pa se projektiranje proširilo i u drugim tehničkim disciplinama:
1966. počelo je projektiranje objekata jake struje;
1973. projektiranje objekata željezničke signalizacije i telekomunikacija;
1975. projektiranje prometno-tehnoloških procesa u željezničkom i cestovnom prometu.

Kronološki slijed postanka današnjeg ŽPD d.d.:
1960.-1979. Biro za projektiranje, dio ŽTP – Željezničkog transportnog poduzeća Zagreb
1979.-1991. ŽTP – Projekt (Željezničko transportno poduzeće)
1991.-1994. ŽPD d.o.o. Zagreb (Željezničko projektno društvo)
od 1994. ŽPD d.d. Zagreb