Djelatnici i organizacija

ŽPD d.d. zapošljava 64 djelatnika. ŽPD d.d. član je Hrvatske udruge konzultanata – HUK, te ima 23 ovlaštena inženjera geodezije, građevine, arhitekture i elektrotehnike (SS, TK i KM) pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Za opće poslove brine se 7 zaposlenika sa srednjom stručnom spremom.

Prosječna starost zaposlenika ŽPD-a je 36 godina.

ZPD_org