Zamjena SS uređaja na Zagreb GK

Zagrebački Glavni kolodvor nalazi se u samom središtu glavnog grada Hrvatske, Zagreba i najveći je i najprometniji željeznički kolodvor u Hrvatskoj koji predstavlja jezgru zagrebačkog željezničkog čvora.
Godine 1939. opremljen je signalno-sigurnosnim uređajem VES Siemens-Halske za čiju je zamjenu 2009. godine raspisan natječaj za ugradnju novog elektroničkog uređaja osiguranja kolodvora. Projekt isporuke i ugradnje novog uređaja osiguranja se financira iz EU pristupnog fonda IPA na temelju glavnog projekta kojeg je izradilo Željezničko projektno društvo d.d.

Elektroničkim uređajem osiguranja obuhvaća se područje rasputnice Trešnjevka i Glavnog kolodvora Zagreb. Također će se ovim uređajem nadzirati slobodnost pruge do ulaznih signala kolodvorâ Zagreb Klara, Hrvatski Leskovac, Zagreb Zapadni kolodvor i kolodvora Zagreb Borongaj. Područje nadzora proteže se u smjeru istok-zapad u dužini oko 6 km, a sjever-jug 10 km.

Susjedni objekti su Zagreb Zapadni kolodvor, automatski pružni blok prema Zagreb Klari i preko rasputnice Delta prema Hrvatskom Leskovcu i kolodvoru Zagreb Borongaj. Susjedni objekti su relejni uređaji SpDrL-30, SbL-5 i Integra koji će se elektroničko-relejnim sučeljem povezati na novi signalno-sigurnosni uređaj u kolodvoru Zagreb Glavni. Lokomotivski depo povezuje se sustavom privole s Glavnim kolodvorom.
Projektom je obuhvaćena izmjena vanjskih elemenata osiguranja u slijedećem opsegu:
- 98 skretničkih elektrohidrauličnih postavnih sprava
- 9 isklizničkih elektrohidrauličnih postavnih sprava
- 39 glavnih signala
- 6 pokazivača brzine
- 4 ponavljača predsignaliziranja
- 25 graničnih kolosiječnih signala
- 78 manevarskih signala
- 143 izolirana odsjeka ili odsjeka brojača osovina
- 89 km signalnih kabela.

Izvršiti će se i radovi na ugradnji novog sustava napajanja, novog telekomunikacijskog sustava i radovi na rekonstrukciji dijela postojećeg objekta za smještaj novog uređaja. Modernizacijom ovog uređaja ostvariti će se veća razina sigurnosti željezničkog prometa i smanjiti troškovi održavanja. U budućim fazama će omogućiti jednostavnu nadogradnju na uređaj središnjeg upravljanja prometom i ETCS sustav.

Comments are closed.