Stajalište KARLOVAC CENTAR

Stajalište KARLOVAC CENTAR predviđeno je u km 478 + 495 željezničke pruge Zagreb – Rijeka na dionici pruge Karlovac – Mrzlo Polje. Predviđena lokacija novog stajališta nalazi se nasuprot autobusnog kolodvora, između križanja ulice Kralja Tomislava i Tadije Smičiklasa. Između Prilaza Većeslava Holjevca i pruge na predmetnoj lokaciji nalaze se pješačka i biciklistička staza te [...]

Read more