Projects 2003.

Izvedbeni projekt remonta pruge Zagreb Glavni kolodvor – Rijeka, dionica Zagreb G.K. – Zdenčina
Izvedbeni projekt Remont Malovan – Kosovo
Idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije mosta “Jadićevac”
Izvedbeni projekt remonta pruge Škrljevo – Rijeka
Idejni projekt i Stručni prijedlog za rekonstrukciju kolodvora Plaški, Rudopolje i Zdenčina
Izrada Idejnog projekta stajališta Vukovarska, Savski most I Trokut (Zagreb)
Željeznički prijelazi u Nizozemskoj – Tranche 3, clusters 25,26, 27; Tranche 4, clusters 35, 38, 39
Izrada Idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije kolodvora Plaški I Rudopolje na pruzi Oštarije – Knin – Split
Izrada dokumentacije za izmještanje kontaktne mreže u pogonu Vukomerec
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije željezničkog kolodvora Sesvete i izrada stručne podloge uređenja dijela prostora kolodvora Sesvete
Izrada glavnih projekata i ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za ugradnju uređaja za osiguranje 26 CPR-a na V.c koridoru
Idejni projekt tehničko – putničkog kolodvora Borongaj
Tipski peronski element za perone visine 55 cm
Rekonstrukcija i izgradnja željezničkih stajališta u gradskom i prigradskom prometu: Vrapče, Sisak, Čulinec, Gajnice, Trnava, Sesvetska Sela, Sesvetska Sopnica, Zapadni kolodvor Zagreb (idejni projekt), Buzin, Karlovac centar i Ivankovo centar
Rekonstrukcija kolodvora Šibenik – glavni projekti