Projects 2002.

Idejni projekt remonta pruge Studenci – Perušić
Izvedbeni projekt Remont pruge D.G. – Metković – Ploče, dionica Metković – Opuzen
Glavni projekt podvožnjak Čulinečke ceste ispod Branimirove ulice i željezničke pruge-željeznički provizoriji
Glavni projekt osiguranja 16 cestovnih prijelaza na pruzi Oštarije – Knin – Split (Mihaljević, Ravnice, Šušnjevo selo, Mišćević, Plaški, Janjče, Studenci, Perušić, Medak, Ličko Cerje, Kaldrma, Tepljuh, Prgomet, Runjići i Ričice)
Glavni projekt osiguranja željezničko – cestovnog prijelaza Ravnik
Glavni projekt sanacija i razdvajanje oborinske i zauzeljene kanalizacije – Interna kanalizacija Pogona za remont Zaprešić
Glavni građevinski projekt sanacije željezničkog mosta “Orašnica” u Knin