Projects 2001.

Prostorno-prometna studija željezničke pruge Tijani – Ledenice (Drežnica)
Izvedbeni projekt remonta pruge Vrhovine-Studenci –
Izvedbeni projekt remonta pruge Osijek – Strizivojna/Vrpolje, dionica Viškovci – Strizivojna/Vrpolje
Kategorizacija mostova na pruzi Osijek – Strizivojna/Vrpolje
Projekt pruge velikih brzina Zagreb-Sisak Novska u suradnji sa Team Group (Roma, Italija)