Projects 1995.

Terminal za granulate na kolodvoru Podsused: idejno rješenje, programska skica za izgradnju, lokacijska dozvola, izvedbeni projekt
Snimanje postojećeg stanja i izvedbeni projekt radione za popravak željezničkih vagona na Glavnom kolodvoru Zagreb (Graba)
Objekti donjeg ustroja na pruzi Dugo Selo – Botovo dionica Dugo Selo-Vrbovec – izvedbeni projekt
Izvedbeni projekti za halu za popravak lokomotiva u Kninu Glavni projekt postrojenje za kompenzaciju jalove energije u EVP 110/25 kV Mraclin i Resnik